Templom  
  Kálvária  
  Forrás  
  Széchenyi szobor  
  Szt. Flórián szobor  
  Kerkápoly Mór  
  II. v.h. emlékmű  
  Kollarics-ház  
  Régi pékség  
  Természet  
  Parkok  

Látnivalók
Kerkápoly Mór sír- és emlékhelye

 
  Kővágőőrsi Kerkápoly Mór 1821-ben Kővágóőrsön született református nemesi családból. Apja, Kerkápoly István Zala vármegye első alispánja és országgyűlési követe volt, Deák politikájának támogatója. Fia jogi tanulmányokat végzett, majd 1838-ban hadapród lett a cs. kir. hadseregben, 1840-ben a vármegye ajánlására felvették a királyi testőrséghez. 1845-ben a 8. Koburg huszárezred hadnagya lett.

1848 nyarán, az első honvédzászlóaljak szervezésekor áthelyezését kérte, így került Pécsre főhadnagynak, az ott szerveződő 8. honvédzászlóaljhoz. Csapatával részt vett a délvidéki hadműveletekben. Októberben századossá léptették elő. 1849 májusában, kérésére áthelyezték a 7. huszárezred Tolna-Baranya megyei önkéntes osztályához. A fényes győzelemmel végződő hegyesi ütközetben (1849, júi, 14.) tanúsított vitézségéért őrnaggyá léptették elő, kinevezését azonban már csak aug. 14-én kapta meg Bemtől.

A világosi fegyverletétel után fogságba esett, Aradon hadbíróság elő állították. 1850. febr. 27-én golyó általi halálra, majd kegyelemből 10 évi várfogságra ítélték, amit az aradi várban kellett letöltenie. 1852 augusztusában kegyelmet kapott, visszatérhetett szülőföldjére. Szenttamáspusztán telepedett le.

Kiegyezés után a Zala megyei Honvédegylet elnöke volt. 1869-ben a tapolcai kerület országgyűlési képviselőjévé választották.

1888. márc.26-án halt meg, Búcsúszentlászlón temették el

Valamikor Kossuth Lajos mondta, hogy Arad a magyar Golgota. S nekünk a tájnak, Búcsúszentlászlónak ezen a Golgotán 4 áldozaton túl - akinek nevét ismerjük -, ott vannak a névtelenek, a kis emberek, a céhbeli cipészek és a szabók.

 

Éberhart Károly- tábornok

 

Kerkápoly Mór - huszárhadnagy és ezreded

 

Csertán János - huszárszázados

 

Gasparich Kilít - honvédtiszt, tábornoki lelkész, akinek lelke annyira átivódott a tájjal íttrejtőzködése idején, hogy Hetésy álnevet vette fel.

 Kerkápoly Mór

Kerkápoly Mór arcképe